Navigácia

Obsah

článok v časopise POKROKčíslo 4 zo dňa 2.február 2009


Tri mikroregióny v okrese Veľký Krtís pokračujú s prípravou ma prístup LEADER s podporou Ministrestva pôdohospodárstva SR.

Už v minulosti sme čitateľom priniesli informáciu o príprave troch mikroregiónov nášho okresu na prístup LEADER. Jedná sa o mikroregióny Ipeľska dolina, Údolie Čebobovského potoka a Veľký potok - Ipeľ. Proces prípravy konkrétneho územia na čerpanie finančných prostriedkov je veľmi zložitý a časovo náročný. Trvá aj niekoľko rokov, kým sa územie dostane do štádia, že čerpá finančné prostriedky na svoj rozvoj. Na tento účel je určený prístup LEADER, nástroj integrovaného rozvoja vidieka v rámci vidieckej politiky EÚ.

Celý článok si môžete prečítať v prílohe tohto dokumentu.

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1