Navigácia

Obsah

Regionálne

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ... 

je strategický plánovací dokument pre trvalo udržateľný rozvoj obce, jeho výstupom je komplexný audit potenciálu rozvoja v území a je základným dokumentom obcí pre získavanie finančných zdrojov z EÚ.