Navigácia

Obsah

10. ročník grantového programu Šanca pre váš región - výzva

Uzávierka prijímania projektov je 15. máj 2014, do tohto dátumu musia byť projekty predložené. Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené od 12. júna 2014 na našej web stránke Nadácie Orange.

V roku 2014 Nadácia Orange v rámci programu prerozdelí 90 000 EUR na projekty v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR. Široká verejnosť sa môže zapojiť do rozhodovacieho procesu prostredníctvom online hlasovania. Spomedzi 10, hodnotiacou komisiou vybraných, najzaujímavejších iniciatív budete môcť vybrať tri víťazné nápady, ktoré budú mať šancu získať ďalšie financie na realizáciu svojich nápadov. Na podporu troch víťazných projektov vyčlení Nadácia Orange ďalších 3 000 EUR.

Viac info v prílohe....


Dokumenty na stiahnutie