Navigácia

Obsah

3. ročník programu Think big

27.02.2012

Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2. Podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a voľnočasových aktivít.
V rámci programu budú podporené tzv. malé projekty a veľké projekty:
malé projekty : podporené sumou do 500 € 
veľké projekty: podporené sumou od 500 do 2 000 €

Program sa na Slovensku realizuje v spolupráci s Nadáciou EKOPOLIS a Nadáciou pre deti Slovenska.
Think Big je príležitosťou pre mladých ľudí zapojiť sa do vytvárania pozitívnych zmien vo svojom okolí - skrášliť prostredie, v ktorom žijú, vymyslieť novú a zmysluplnú náplň priestorom, na ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy, zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie, realizovať projekt v oblasti umenia, vzdelávania alebo projekt pre zmysluplné trávenie voľného času. Dôraz sa kladie na projekty, ktoré majú širší sociálny rozmer a reagujú na aktuálne problémy mladých ľudí v komunite.

Program je určený pre mladých ľudí vo veku 15 - 24 rokov - študenti učilíšť, stredných a vysokých škôl; mladí ľudia navštevujúci centrá voľného času, komunitné, nízkoprahové alebo iné centrá pracujúce s mladými ľuďmi; neorganizovaní mladí ľudia zo sídlisk, obcí a pod. 
Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľuďom, ktorí riešia problémové životné alebo komplikované sociálne situácie.

O finančné prostriedky na projekt môže žiadať neformálna skupina mladých ľudí do 24 rokov, ktorú bude reprezentovať jedna osoba zodpovedná za projekt a jedna dospelá osoba alebo mimovládna organizácia, ktorá pracuje s mladými ľuďmi v komunite (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.).


V rámci programu budú podporené tzv. malé projekty a veľké projekty:
malé projekty : podporené sumou do 500 € 
veľké projekty: podporené sumou od 500 do 2 000 €
V prípade veľkých projektov od 500 € bude grant poskytnutý iba mimovládnym organizáciám (občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám).


Dokumenty na stiahnutie