Navigácia

Obsah

Dotácie z BBSK pre rok 2013

Predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č.19/2012 pre rok 2013 je možné v termíne do 30.novembra 2012.
Bližšie informácie nájdete na www.vucbb.sk

Dokumenty na stiahnutie