Navigácia

Obsah

EKOHRA LIDL - výzva

Spoločnosť LIDL vyhlásila súťaž EKOHRA, v ktorej 3 školy, ktoré nazbierajú najviac PET fliaš vyhrajú ihriská v celkovej hodnote 170 000 €.

Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy, stredné školy, stredné odborné učilištia v SR, ktoré spĺňajú všetky podmienky definované pravidlami súťaže, a ktoré sa po skončení súťaže v termíne od 01.03.2014 do 08.03.2014 (23:59:59) prihlásia do súťaže prostredníctvom registračného formulára ktorý môžete nájsť na http://www.lidl.sk/cps/rde/SID-1A13C727-AC44D82D/www_lidl_sk/hs.xsl/3324.htm

Školy, ktoré sa chcú zapojiť do súťaže musia mať k dispozícií pozemok, s ktorým majú oprávnenie nakladať (vlastnícke právo, resp. nájom, alebo oprávnená držba) o rozmeroch 17 m x 27 m, pričom na tomto pozemku sa môže nachádzať aj staršie športové ihrisko.

Termín konania súťaže
Súťaž prebieha od 01.02.2014 (07:00) do 28.02.2014 (20:00) na území Slovenskej republiky s miestom realizácie v predajniach LIDL.