Navigácia

Obsah

ENVIROFOND - dotácie pre rok 2013

Environmentálny fond zverejnil Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2013. Súčasne sú zverejnené i špecifikácie činnosti pre program Zelená investičná schéma. 

UPOZORNENIE pre žiadateľov o dotáciu na rok 2013

Žiadosti o dotáciu na rok 2013 sa predkladajú do Podateľne fondu (1. posch., č. d. 115) v termíne do 31. októbra 2012 do 16.30 hod. 

Za predloženú žiadosť bude fond pokladať žiadosť, ktorá bola doručená v uvedenom termíne v písomnej forme spolu s prílohami a s uvedením kódu v dolnej časti tlačiva. V záujme zefektívnenia evidencie a kontroly úplnosti žiadosti pre rok 2013 je potrebné, aby žiadosť bola odoslaná aj elektronicky na server fondu.

Bližšie informácie nájdete na www.envirofond.sk

Dokumenty na stiahnutie