Navigácia

Obsah

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizuje Národný projekt KomPrax

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od 3. januára 2011 realizuje Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax.

Najbližší termín pre naše územie je 11. 11.2011 až 13.11.2011 s miestom víkendového stretnutia v Lučenci .

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od 3. januára 2011 realizuje Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. 

V rámci projektu je možnosť zapojiť aktívnych mladých ľudí vo veku 15-17 rokov do projektovej činnosti. Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. 

Každý účastník získa schopnosť motivovať seba a druhých, schopnosť pracovať v tíme, efektívne komunikovať, schopnosť stanoviť si cieľ a vytvoriť si plán ako ho naplniť, prezentovať svoje myšlienky a plány, s podporou si vytvoriť finančný plán a vyúčtovať náklady, získa predstavu o svojich schopnostiach a zručnostiach a dozvie sa ako pôsobiť na iných v roli mladého vedúceho. 

Profil záujemcu o vzdelávanie: Mladý vedúci je osobou, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov a aktívne sa podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou. Podmienkou účasti je úplne vyplnená prihláška. Z prihlášky musí byť zrejmé splnenie podmienok. 

Bližšie informácie Vám poskytne – konzultantka za BB kraj:
Ing. Darina Diošiová
darina.diosiova@iuventa.sk 
ROR BB, Kapitulská 13, 974 01 Banska Bystrica
Kontakt: 0917 402 520

Bližšie informácie aj prihlášku si stiahnete tu.....


Dokumenty na stiahnutie