Navigácia

Obsah

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania spúšťa nový mikropôžičkový program

01.04.2013

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj Ministerstvo hospodárstva SR, spúšťa nový mikropôžičkový program a prostredníctovm spoločnosti Fond fondov s.r.o. aj fond na podporu start-upových projektov.

Cieľom oboch projektov je aktívne podporiť malých a stredných podnikateľov a prispieť tak k rastu zamestnanosti ako jednej z hlavných priorít vlády SR.

Na nový mikropôžičkový program je na začiatok vyčlenený rozpočet v objeme približne 6,5 mil. eur. Program je založený na revolvingovom systéme. To znamená, že zo splácania poskytnutých mikropôžičiek sa budú poskytovať ďalšie úvery.

„Mikropôžičový program zapĺňa medzeru na trhu a pomáha získať finančné zdroje malým a stredným podnikateľom,“ povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Fond na podporu informačných technológií (FIT) poskytne mladým nádejným slovenským podnikateľom prostriedky v celkovej výške 4,2 mil. eur.

Mikropôžičky sa budú poskytovať v minimálnej výške 2 500 eur. Maximálna výška pôžičky predstavuje sumu 50 000 eur. Doba splatnosti je stanovená od 6 mesiacov do 4 rokov s možnosťou odloženia splátky istiny maximálne o 6 mesiacov. Úroková sadzba sa odvíja od základnej sadzby ECB a od marže stanovenej na základe ratingu a je fixná počas celej doby splácania úveru. V súčasnosti predstavuje rozhranie od 1,26% do 9,16%.

FIT je určený na podporu start-upov, hlavne z oblasti informačných technológií. Mladí inovátori okrem finančných prostriedkov potrebujú aj mentoring a skúseností ľudí z oboru. Fond vznikol spojením štátu ako majoritného akcionára a privátneho investora ako minoritného akcionára. Podobné projekty sú bežné v najrozvinutejších svetových ekonomikách a ich výsledkom sú úspešné start-upy po celom svete. Mladým start-upistom budú radiť aj úspešní podnikatelia a manažéri, ktorí budú dohliadať na činnosť fondu a zároveň budú odovzdávať svoje skúsenosti z praxe.