Navigácia

Obsah

PROGRAM EURÓPSKEJ ÚNIE – MLÁDEŽ V AKCII

Program Mládež v akcii je grantovým programom Európskej únie a je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ako aj mládežníckych pracovníkov. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, chcú cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať nové priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa.

Podporuje teda mobilitu v rámci EÚ, ako aj za jej hranicami, neformálne vzdelávanie, interkultúrny dialóg, participáciu a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Program taktiež podporuje rozvoj a výmenu skúseností, odborných znalostí a príkladov dobre praxe medzi osobami pracujúcimi s mládežou. 
Najbližší termín je 1. októbra 2013. Program Mládež v akcii má samostatnú web stránku, kde záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie a formuláre. 
Bližšie informácie nájdete na webstránke: http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii