Navigácia

Obsah

Šanca pre váš región 2013 - výzva

Informujeme Vás o aktuálnej výzve....


Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky venuje aj komunitnému rozvoju. Naším zámerom motivovať a podporovať všetkých, ktorí majú snahu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí.

Už deviaty rok otvárame pre aktívnych jednotlivcov a skupiny grantový program Šanca pre váš región.

Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska a reagovať na ich aktuálne potreby, podporovať občiansky aktivizmus a rozvíjať komunitný život.

V programe chceme podporiť vaše projekty, ktorých cieľom je:

· vytvárať miesta a príležitosti na stretávanie komunít a aktívne trávenie voľného času

· zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok

· rozvoj regionánleho cestovného ruchu

Novinkou aktuálneho ročníka programu bude zapojenie verejnosti do rozhodovania o podpore vybraných projektov prostredníctvom online hlasovania. Odborná hodnotiaca komisia vyberie projekty, ktoré najviac napĺňajú filozofiu programu a ktoré bude môcť verejnosť podporiť svojím hlasom. Predkladatelia projektov tak budú môcť získať na realizáciu svojich aktivít získať ďalšiu podporu. Hlasovanie prebehne v júli 2013.

O grantovú podporu sa môžu uchádzať neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne organizácie a kultúrne inštitúcie predložením projektu prostredníctvom online formulára do 15. mája 2013

Bližšie informácie získate na: http://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-prihlaste-svoj-napad-sanca-pre-vas-region


Dokumenty na stiahnutie