Navigácia

Obsah

Výzva - ENVIROFOND 2014

ENVIROFOND - Aktuálne informácie - výzva na podávanie žiadostí pre rok 2014

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie alebo úveru v zmysle zákona
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa uvedený
zákon vykonáva. 

Žiadatelia žiadajú o dotáciu prostredníctvom elektronických tlačív, ktoré sú
k dispozícii na webovom sídle Environmentálneho fondu:
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html.

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2014 sa nachádza v prílohe.

Termín podávania žiadostí je najneskôr do 31.10.2013


Dokumenty na stiahnutie