Navigácia

Obsah

Výzva Nadácie SPP - Program Dedičstvo regiónov 2012

V grantovom programe Dedičstvo regiónov podporíme projekty, ktoré oživia kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel, tradícií.

Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme, že zachovanie nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré podporujeme v rámci programu „Obnovme si svoj dom“, chceme pozornosť upriamiť aj na znovuobjavenie kultúrnych tradícií regiónov Slovenska.
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.V programe podporíme rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou, tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou) formou.

Nadácia SPP prerozdelí v programe 100 000 €, maximálna výška podpory jedného projektu je 2 000 €.Projekty sa podávajú prostredníctvom online formuláru do 28.9.2012 do 12:00 hod. Prílohy sa predkladajú naskenované prostredníctvom formulára.Konzultácie k projektom Vám poskytne koordinátorka programu Ivana Brezinská, telefonicky 0917 125 810 alebo emailom ivana@nadaciaspp.sk


Dokumenty na stiahnutie