Navigácia

Obsah

Výzva Nadácie SPP - program "O krok vpred"

Nadácia SPP v spolupráci s ADELI Centrom vyhlásili ďalší ročník programu O krok vpred.

ZÁMER PROGRAMU:

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov s mentálnym alebo telesným postihnutím. V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s ADELI Centrom, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou.

DOKEDY JE NUTNÉ ŽIADOSŤ PREDLOŽIŤ?
Žiadosti spolu s formulárom je potrebné doručiť poštou na adresu: 
Nadácia SPP, P.O.Box 147, 810 00 Bratislava najneskôr do 25. októbra 2013.

KDE MôŽETE ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE?
Konzultácie Vám rada poskytne Jana Fúseková na tel. čísle: 0907 987 981 , alebo mailom na: jana@nadaciaspp.sk.

Viac informácií môžete nájsť: http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred


Dokumenty na stiahnutie