Navigácia

Obsah

Zelené oázy - výzva

21.10.2011

Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú 6.ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. O granty sa budú môcť uchádzať ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, ktorí okrem dobrého nápadu sú tiež ochotní pridať vlastné ruky k dielu. Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 500 – 8500 eur
Uzávierka prijímania projektov spolu so žiadosťou o grant je 30.novembra 2011 o 16.00 hod.

Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú 6.ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Slovnaft vyčlenil na program v tomto ročníku celkovo sumu 68 tisíc eur. O granty sa budú môcť uchádzať ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, ktorí okrem dobrého nápadu sú tiež ochotní pridať vlastné ruky k dielu. 
O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce.
Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 500 – 8500 eur
Uzávierka prijímania projektov spolu so žiadosťou o grant je 30.novembra 2011 o 16.00 hod.
Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám, spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti, a to so zapojením verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.
Program nie je zameraný len na ekológiu, ale na podporu občianskej angažovanosti. Práve spoluúčasť miestnych obyvateľov na realizácii projektu je jedným z kľúčových aspektov programu Zelené oázy. Žiadatelia vyplnia administratívne nenáročné prihlášky, čo im umožňuje sústrediť sa viac na realizáciu projektov namiesto byrokracie.
V rámci programu Zelené Oázy môžu záujemcovia požiadať o finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu vyhliadok, prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách (stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad).


Dokumenty na stiahnutie