Navigácia

Obsah

Stav implementácie ISRÚ MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

18.11.2013

Informujeme našich členov, že v rámci implementácie ISRÚ MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia boli už vyhlásené všetky výzvy - spolu 15 výziev. Z nich sú výzvy č. 1 až č. 10 vyhodnotené aj na úrovni PPA a v súčasnosti sa pripravujú zmluvy na podpis pre obecné projekty v opatreniach 341 a 342. Všetky ostatné výzvy (č. 11 až15) boli vyhodnotené v MAS a posledná výzva - výzva č. 15 bola odoslaná na vyhodnotenie na PPA v Bratislave.

Zoznam zazmluvnených projektov pre jednotlivé výzvy sa nachádza v sekcii "Podporené projekty".