Navigácia

Obsah

Informácie k verejnému obstarávaniu

02.07.2013

Upozorňujeme konečných prijímateľov - predkladateľov projektov v rámci aktuálnych výziev č. 13, 14 a 15, že vo Formulári žiadosti o NFP sa v zozname povinných príloh, ktoré sa týkajú verejného obstarávania nenachádza možnosť preukázať postup VO, ktoré bolo vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011, resp. do 14. júna 2011. V súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader sú však aj tieto VO platné. Na základe usmernenia z Ministerstva pôdohospodárstva konečný prijímateľ - predkladateľ projektu, ktorý vykonal VO v čase do 14.6.2011 predloží doklady v súlade so zoznamom priloženým v tomto súbore........

Dokumenty na stiahnutie