Navigácia

Obsah

Plánovaná výzva č. 6/PRV/MAS/48

18.10.2011

Koncom mesiaca október 2011 bude vyhlásená v poradí už druhá výzva pre opatrenie 3.2.A - Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A.

V tomto opatrení sa môžu fyzické osoby poskytujúce ubytovacie služby na súkromí uchádzať o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok. Oprávnené sú stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet a výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.)

O nenávratný finančný príspevok v hodnote 50 % z celkových oprávnených výdavkov na investíciu sa môžu uchádzať fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade žiadateľov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.

Sledujte sekciu Aktuálne výzvy, kde bude výzva uverejnená ....