Navigácia

Obsah

POZOR - oprava textu výzvy č. 1/PRV/MAS/48

06.09.2010

Oznamujeme, že v texte výzvy č. 1/PRV/MAS/48 boli vykonané dňa 6.9.2010 zmeny týkajúce sa termínu prijímania žiadostí o NFP. Zmeny sú na úvodnej strane, v bode č. 13 a č. 15 a sú vyznačené červeným písmom. Termín ukončenia prijímania žiadostí je zmenený na 24.9.2010.

Dokumenty na stiahnutie