Navigácia

Obsah

Preberanie projektov - Výzva č. 1/PRV/MAS/48

13.09.2010

V súčasnosti prebieha zariaďovanie kancelárie MAS v budove Obecného úradu v Leseniciach. Kancelária je vybavená nábytkom, bola inštalovaná aj výpočtová technika. Nakoľko zatiaľ nie je funkčná pevná linka a internet, pripomíname prekladateľom projektov, aby si termín odovzdania Žiadosti o NFP (projektu) vopred telefonicky dohodli so zamestnancami kancelárie MAS. Kontakty a mená sú uvedené vo Výzve č. 1/PRV/MAS/48.