Navigácia

Obsah

Vyhodnotenie výzvy č. 2/PRV/MAS48

13.05.2011

Dňa 31.3.2011 bolo ukončené prijímanie Žiadostí o NFP (projektov) v rámci výzvy č. 2/PRV/MAS/48 pre opatrenie 3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť A. Celkom bolo predložených 5 projektov, ktoré hodnotila výberová komisia dňa 18.4.2011. Následne dňa 28.4.2011 zasadalo Predsedníctvo MAS PKP, ktoré potvrdilo výsledky Výberovej komisie. Dňa 9.5.2011 bola celá dokumentácia výzvy odoslaná na PPA, ktorá má v zmysle Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader vykonať kontrolu postupu MAS pri výbere projektov do 40 pracovných dní. O výsledku Vás budeme informovať.