Navigácia

Obsah

Výzva č. 10 - opatrenie 342 Obnova a rozvoj obcí

Dňa 28.11.2012 bola opätovne vyhlásená výzva pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Táto výzva nahrádza zrušenú výzvu č. 8, ktorá bola vyhlásená 25.9.2012 a termín ukončenia bol 25.01.2013.

Termín ukončenia výzvy č. 10 je 28.02.2013.

Potenciálnym žiadateľom - predkladateľom projektov odporúčame sledovať priebežne túto sekciu, nakoľko tu budú zverejňované prípadné zmeny, doplnky a vysvetlenia.
Dokumenty na stiahnutie