Navigácia

Obsah

Výzva č. 12 - opatrenie 3.2.B Podpora činností vo vidieckom cestovnom ruchu

Miestna akčná skupina PARTNERSTVO KRTÍŠSKEHO POIPLIA
vyhlásila dňa 1.2.2013 ďalšiu výzvu v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia: Výzva č. 12/PRV/MAS/48 - opatrenie 3.2.B Podpora činností vo vidieckom cestovnom ruchu - časť B.
Text Výzvy a potrebné dokumenty nájdete tu:

Dokumenty na stiahnutie