Navigácia

Obsah

Výzva č. 2/PRV/MAS/48 - Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - A.

03.12.2010

UPOZORNENIE
Bola doplnená príloha Dodatok č. 2 k ISRÚ zo dňa 23.2.2011

Predsedníctvo OZ PKP schválilo na svojom zasadnutí dňa 2.12.2010 novú výzvu v rámci implementácie ISRÚ - výzvu č. 2/PRV/MAS/48 pre Opatrenie 313 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A v termíne od 3.12.2010 do 31.3.2011.

Potenciálnym žiadateľom - predkladateľom projektov odporúčame sledovať priebežne túto sekciu, nakoľko tu budú zverejňované prípadné zmeny, doplnky a vysvetlenia.
Dokumenty na stiahnutie