Navigácia

Obsah

Výzva č. 7 : opatrenie 3.4.1 Základné služby - výzva zrušená

25.09.2012

Rozhodnutím PPA č. 400/6039/2012 zo dňa 30.10.2012 bola Výzva č. 7/PRV/MAS/48 zrušená. Výzva bude opätovne vyhlásená dňa 28.11.2012 s termínom ukončenia 28.2.2012.
Predsedníctvo OZ PKP schválilo na svojom zasadnutí dňa 12.9.2012 novú výzvu v rámci implementácie ISRÚ - výzvu č. 7/PRV/MAS/48 pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo v termíne od 25.9.2012 do 25.1.2013.

Potenciálnym žiadateľom - predkladateľom projektov odporúčame sledovať priebežne túto sekciu, nakoľko tu budú zverejňované prípadné zmeny, doplnky a vysvetlenia.

Dokumenty na stiahnutie