Navigácia

Obsah

Výzva č.14 - opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Dňa 12.6.2013 bola vyhlásená výzva č.14 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

Termín ukončenia výzvy č. 14 je 12.07.2013.

Potenciálnym žiadateľom - predkladateľom projektov odporúčame sledovať priebežne túto sekciu, nakoľko tu budú zverejňované prípadné zmeny, doplnky a vysvetlenia.
Dokumenty na stiahnutie: