Navigácia

Obsah

Výzva č.15 - opatrenie 3.2.A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Dňa 12.6.2013 bola vyhlásená výzva č.15 pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

Termín ukončenia výzvy č. 15 je 11.10.2013.

Potenciálnym žiadateľom - predkladateľom projektov odporúčame sledovať priebežne túto sekciu, nakoľko tu budú zverejňované prípadné zmeny, doplnky a vysvetlenia.
Dokumenty na stiahnutie